بازی درمانی

روشی که به یاری کودکان میشتابد تا بتواند مسائل را به درست خویش حل کنند

و به کودک اجازه میدهد جهان را در مقیاس کوچکتری با درستان خود بسازد

کلینیک توانبخشی و روانشناسی طاها

با حضور متخصصین با تجربه و با ارائه خدمات در زمینه های آموزش و درمان کودکان دارای اختلال یادگیری، اختلال گفتار و زبان، بیش فعالی، اتیسم، سندروم دان و عقب ماندگی ذهنی افتخار دارد تا
در کنار شما عزیزان باشد. همچنین در این مرکز با کمک اساتید مشاوره دپارتمان خانواده فعال است

بازی درمانی

اختلالات یادگیری

بیش فعالی

گفتار درمانی

اختلالات

اختلالات فراگیر رشد

شامل گروهی از اختلالات روانی هستند که در آن ها تخریب در مهارتهای تعامل اجتماعی، رشد زبان و طیف وسیعی از ذخایر رفتاری وجود دارند. معمولا زیر 3 سالگی بروز می کند و والدین معمولا در حدود 18 ماهگی کودک بدلیل عدم رشد مورد انتظار و زبان نگران کودک می شوند. این کودکان غالبا علاقه شدید به طیف باریکی از فعالیتها دارند و در مقابل تغییر مقاومت دارند و نسبت به محیط اجتماعی پاسخ متناسب ابراز نمی کنند.
اختلال اوتیسم
مشهورترین اختلال این گروه است که با تخریب پایدار در تعامل اجتماعی متقابل، انحراف ارتباطی و الگوهای رفتاری کلیشه ای محدود، مشخص می شود. این اختلال در بین پسرها شایعتر است. برنامه های درمانی از جمله ABA، سانرایز و کار درمانی و گفتار درمانی در کمک به این کودکان مفید است.

اختلال بیش فعالی نقص توجه

همه ما می دانیم که کودکان انرژی فراوانی دارند و مایلند تا فعال باشند. فاصله زمانی توجه آنها نیز معمولا کوتاه است. خیلی زود از انجام فعالیتی خسته می شوند و تمایل دارند تا فعالیت جدیدی انجام دهند. بنابراین چطور می توان ادعا کرد که کودکی دچار ADHD است و با صرفا بی قرار و خسته است؟ در این جا بایستی به میزان بروز چنین رفتارهایی در کودکان توجه نمود

اختلالات یادگیری

کودکانی که نسبت به سطح هوش کلی از پیشرفت تحصیلی پایینی در خواندن، نوشتن و یا ریاضی برخوردارند دچار اختلال یادگیری هستند. اختلالات یادگیری غالبا در پیشرفت کودک در مدرسه وضع نابسمانی را پیش می آورد و در برخی موارد به ضعف روحیه، اعتماد به نفس پایین، احساس ناکامی مزمن و روابط ضعیف با همتاها منجر می شود.

آخریناخبار

بیوگرافی

سعیده کریمی مشکانی

کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنایی وعقب ماندگان ذهنی

آموزش کودکان اوتستیک به روشABََA- سال1384تا1388
مرکز گفتار درمانی تارا- سال1388تا1394
مرکزتوانبخشی وروانشناسی کودکان استثنایی طاها- سال1394تا1396

سوابق کاری:

الهام حاجی حسینی

کارشناسی روان شناسی بالینی

مرکز گفتار درمانی و توانبخشی تارا - سال 1385تا1390
مرکز ارتقا سوده -سال 1390 تا کنون
گروه آتیه درخشان ذهن -سال 1390 تا کنون

سوابق کاری:

دکتر زهره محمد علی پور

دکترای تخصصی مشاوره و راهنمایی

صدای مشاور صدرا
صدای مشاور سرای مشاور
صدای مشاور کلینیک گرده همراه

سوابق کاری:

EnglishIran